Wersja kontrastowa

Projekcje klimatyczne dla Polski

Scenariusz

RCP 4.5
RCP 8.5
 

Porównaj scenariusz lub dekadę

Wariant 1
Wariant 2

Dekada

2021-2030
2031-2040
2041-2050
2051-2060
2061-2070
2071-2080
2081-2090
2091-2095

Okres (miesiąc/sezon/rok)

rok
zima
grudzień
styczeń
luty
wiosna
marzec
kwiecień
maj
lato
czerwiec
lipiec
sierpień
jesień
wrzesień
październik
listopad

Parametr

Średnia temperatura dobowa - cały rok 2021-2030

+
-
Pobierz (
)

Obszar

Polska
Powiat (wyszukaj)

Indeks

Pobierz (
)

Skala

Oś x:

Oś y:

Zmiana temperatur

Pobierz (
)